Літера К
?

Пошук за алфавітом: літера К

Останнє оновлення сторінки 15/07/19 o 23:59
ІТ СТЕП Університет
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Карпатський університет імені Августина Волошина
Київський медичний університет
Київський міжнародний університет
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний торговельно-економічний університет
Київський національний університет будівництва і архітектури
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Київський національний університет культури і мистецтв
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого
Київський національний університет технологій та дизайну
Київський університет імені Бориса Грінченка
Київський університет культури
Київський університет права Національної академії наук України
Київський університет ринкових відносин
Київський університет туризму, економіки і права
Класичний приватний університет
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Криворізький державний педагогічний університет
Криворізький національний університет
Українсько-Польський вищий навчальний заклад «Центрально-Європейський університет»
Центральноукраїнський національний технічний університет
Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті
Індустріальний інститут Донецького національного технічного університету
Кам`янець-Подільський навчально-науковий інститут університету державної фіскальної служби України
Кам’янець-Подільський податковий інститут
Карпатський інститут підприємництва Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"
Київська муніципальна академія музики ім. Р.М. Глієра
Київський інститут бізнесу та технологій
Київський інститут сучасної психології та психотерапії
Київський кооперативний інститут бізнесу і права
Кіровоградський інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"
Коломийський навчально-науковий інститут Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
Конотопський інститут Сумського державного університету
Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв
Кременчуцький інститут Університету імені Альфреда Нобеля
Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Криворізький металургійний інститут Національної металургійної академії України
Кропивницький інститут державного та муніципального управління
Кропивницький інститут Університету сучасних знань
Центральноукраїнський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом
Ірпінський державний коледж економіки та права
Калинівський технологічний технікум
Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Калуський коледж культури і мистецтв
Калуський політехнічний коледж
Кам’янець-Подільський індустріальний коледж
Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архітектури та дизайну
Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв
Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій
Канівський коледж культури і мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Каховський державний агротехнічний коледж
Київський державний коледж туризму та готельного господарства
Київський електромеханічний коледж
Київський енергетичний коледж
Київський індустріальний коледж Київського національного університету будівництва і архітектури
Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну
Київський коледж зв’язку
Київський коледж комп’ютерних технологій та економіки Національного авіаційного університету
Київський коледж легкої промисловості
Київський коледж міського господарства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського
Київський коледж транспортної інфраструктури
Київський коледж Університету сучасних знань
Київський медичний коледж № 3
Київський медичний коледж ім. П.І. Гаврося
Київський механіко-технологічний коледж
Київський міський медичний коледж
Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка
Київський транспортно-економічний коледж Національного транспортного університету
Київський транспортно-технологічний коледж Державного університету інфраструктури та технологій
Ківерцівський медичний коледж
Кілійський транспортний коледж Державного університету інфраструктури та технологій
Кіровоградський будівельний коледж
Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П.Сая
Кіровоградський медичний коледж ім. Є.Й. Мухіна
Кіровоградський музичний коледж
Кіцманський коледж Подільського державного аграрно-технічного університету
Ковельський медичний коледж
Ковельський промислово-економічний коледж Луцького національного технічного університету
Козелецький коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету
Коледж "Освіта" Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"
Коледж бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту
Коледж Буковинського університету
Коледж економіки і права Вінницького кооперативного інституту
Коледж економіки і технологій Чернігівського національного технологічного університету
Коледж економіки і управління Східноєвропейського університету економіки і менеджменту
Коледж економіки та інформаційних технологій Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій
Коледж економіки та соціальної роботи ОНУ імені І.І. Мечникова
Коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університету
Коледж електрифікації Дніпровського державного аграрно-економічного університету
Коледж електронних приладів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
Коледж Житомирського медичного інституту
Коледж зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку імені О.С. Попова
Коледж інформаційних систем і технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Коледж інформаційних технологій та землевпорядкування Національного авіаційного університету
Коледж Київського міжнародного університету
Коледж Київського університету культури
Коледж Київського університету ринкових відносин
Коледж Класичного приватного університету
Коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова
Коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
Коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Коледж Львівського університету бізнесу та права
Коледж Мелітопольського інституту державного та муніципального управління Класичного приватного університету
Коледж Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського
Коледж мистецтв ім.А.Ерделі Закарпатської академії мистецтв
Коледж мистецтв та дизайну Київського національного університету технологій та дизайну
Коледж Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика
Коледж Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая
Коледж Міжнародного університету бізнесу і права
Коледж міжнародної торгівлі
Коледж морського і річкового флоту Державного університету інфраструктури та технологій
Коледж Національного фармацевтичного університету
Коледж Національної металургійної академії України
Коледж Одеської державної академії технічного регулювання та якості
Коледж переробної та харчової промисловості Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка
Коледж Подільського державного аграрно-технічного університету
Коледж при Житомирському інституті Міжрегіональної академії управління персоналом
Коледж при Прикарпатському інституті імені Михайла Грушевського Міжрегіональної академії управління персоналом
Коледж при Херсонському економічно-правовому інституті
Коледж при Центральноукраїнському інституті Міжрегіональної академії управління персоналом
Коледж при Яготинському інституті Міжрегіональної академія управління персоналом
Коледж ресторанного господарства Національного університету харчових технологій
Коледж Сумського національного аграрного університету
Коледж телекомунікацій та комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка»
Коледж технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Коледж транспорту та комп`ютерних технологій Чернігівського національного технологічного університету
Коледж Університету Короля Данила
Коледж Харківського економіко-правового університету у формі
Коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Коломийський економіко-правовий коледж Київського національного торговельно-економічного університету
Коломийський медичний коледж імені І.Франка
Коломийський педагогічний коледж
Коломийський політехнічний коледж Національного університету "Львівська політехніка"
Компаніївський коледж ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету
Коростишівський педагогічний коледж імені І. Я. Франка
Корсунь-Шевченківський педагогічний коледж ім.Т.Г. Шевченка
Костопільська філія Рівненського державного базового медичного коледжу
Костопільський будівельно-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування
Костянтинівський медичний коледж
Костянтинівський технікум Луганського національного аграрного університету
Краматорський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
Краматорський технологічний технікум
Красноградський коледж Харківської гуманітарно-педагогічної академії
Красноградський медичний коледж
Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського
Кременецький лісотехнічний коледж
Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка
Кременчуцький коледж транспортної інфраструктури
Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету
Кременчуцький медичний коледж імені В.І. Литвиненка
Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка
Криворізький будівельний коледж
Криворізький коледж економіки та управління Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Криворізький коледж Національного авіаційного університету
Криворізький коледж Національної металургійної академії України
Криворізький медичний коледж
Криворізький обласний музичний коледж
Криворізький технічний коледж Національної металургійної академії України
Кропивницький іженерний коледж Центральноукраїнського національного технічного університету
Кропивницький коледж механізації сільського господарства
Кропивницький коледж Університету сучасних знань
Кропивницький коледж харчування та торгівлі
Куп’янський автотранспортний коледж
Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової
Лиманський медичний коледж Донецького національного медичного університету
Міжнародний коледж еколого-інформаційної безпеки Центрально-Європейського університету
Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж
Покровський педагогічний коледж
Політехнічний коледж Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського
 


Маєте запитання, підказки, пропозиції? Зверніться в службу підтримки системи